bg
Начало
Визия
продукти
Партньори
За партньори
Регионална структура
Новини
Портфолио
контакт
 

Нормативни документи

Пояснителни приложения към Годишния финансов отчет за 2016г.

Декларация за корпоративно управление на „Здравноосигурителен институт” АД

Доклад за дейността на „Здравноосигурителен институт” АД за 2016г.

Доклад на Одитния комитет на „Здравноосигурителен институт” АД за 2016г.

Отчет за финансовото състояние за 2016г.

Доклад на независимия одитор

Отчетен доклад на функцията по съответствието за 2016 година

Надзорен отчет и собствена оценка на риска и платежоспособността

Отчет за платежоспособност и финансово състояние


НачалоВизияпродуктиПартньориЗа партньориРегионална структураНовиниконтактчесто задавани въпроси